De rijopleiding verandert in stappen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Vanaf 1 maart

Tolken voor leerlingen die het Nederlands niet machtig zijn, worden bij het theorie- en praktijkexamen beperkt tot de talen Frans, Duits en Engels.

Vanaf 1 juni

Het theorie-examen bestaat nog steeds uit 50 vragen, waarbij je minstens 41/50 moet behalen. Bij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken, behalve bij vragen die gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, want zo’n fout kost je vijf punten. Maak je twee fouten waarmee je vijf punten verliest, dan ben je niet geslaagd voor het theorie-examen.

Het praktijkexamen:
​​
De manoeuvres op het praktijkexamen worden aangepast. Via lottrekking moet je twee van de drie volgende manoeuvres uitvoeren:
1) keren in een smalle straat;
2) in rechte lijn achteruitrijden;
3) of parkeren. In het geval van 3) parkeren, zal je door loting één van de volgende parkeermanoeuvres uitvoeren. De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.
evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;
evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;
loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;
loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.

​​Zelfstandig rijden wordt een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.

Je voert een gevaarherkenningstest op de computer uit. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen.
De retributies voor de examens worden aangepast en voor een jaarlijkse indexatie gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex.

Lees meer over het aangepaste examen op de website van GOCA.

Vanaf 1 oktober voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt:

Iedereen die een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode (en dus vermeld moet worden op het voorlopig rijbewijs), moet eerst een vormingsmoment van drie uur gevolgd hebben.
De oefenperiode duurt minimum 9 maanden.

Iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt, zal een terugkommoment moeten volgen. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg).*

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.